Sponsor:
Forside > Nyhedsbreve > Maj 2011

Maj 2011

Nyhedsbrev, maj 2011.

Siden sidst: Elevkørsel og jernindsamling

Den første konkrete opgave, Sevel Skoles Støtteforening påtog sig var kørsel af elever fra 4. – 7. klasse til et foredrag med forfatteren Josefine Ottesen i Ryde mandag den 11. april. Vi rundsendte en e-mail til de medlemmer, som ved indmeldelsen har tilkendegivet at ville hjælpe med praktiske opgaver, og fik på den måde samlet biler, så eleverne kunne komme til Ryde og hjem igen. (Billeder på hjemmesiden).

Sidste fredag-lørdag i april afholdt støtteforeningen indsamling af gammelt jern. En container – det blev i løbet af indsamlingen til to(!) – blev stillet op foran Kernehuset, og folk kunne så selv aflevere dér, eller man kunne kontakte støtteforeningen og få afhentet. Der blev indsamlet 8.280 kg jern, og det gav nøjagtig lige så mange kroner i kassen. Flot! Vi havde ingen udgifter på containerne, som blev sponsoreret af vognmand Jan Jensen, Sevel. Tak! (Billeder på hjemmesiden).

Emneuge

Støtteforeningen har fået en henvendelse fra skolen med ønske om hjælp i forbindelse med en emneuge om Leonardo da Vinci den 23. - 27. maj. Skolen har både brug for praktisk hjælp fredag den 27. og for materialer, som kan bruges til opfindelser i løbet af ugen. Læs mere i vedhæftede brev fra skolen! Henvendelser om hjælp kan ske til Pia Lausen på e-mail: pia.lausen@skolekom.dk eller tlf.: 4277 0137.

Odin-teateret

Fredag den 10. juni kommer Odin-teateret til Sevel, hvor de skal være på skolen om formiddagen og optræde på Tingstedet kl. 17.30. Støtteforeningen vil ved den lejlig-hed sammen med skolebestyrelsen stå for salg af pølser, øl, kaffe og kage. Vi har derfor brug for nogle praktiske hjælpere til opstilling, salg, kagebagning og opryd-ning! Henvendelse kan ske på formand@stotskolen.dk eller tlf.: 9744 8059.

”Konkurrence” fortsætter

Man kan frem til udgangen af juni fortjene sig til et gavekort på fredagsslik eller lør-dagsrundstykker for 50 kr. ved at hverve fire nye medlemmer. Nye medlemmer skal melde sig ind på hjemmesiden og angive, hvem de er blevet opfordret af.

Med venlig hilsen
Sevel Skoles Støtteforening – www.støtskolen.dk


Design by Futtrups