Sponsor:
Forside > Nyhedsbreve > December 2012

December 2012

Siden sidst

Lørdag den 1. september holdt støtteforeningen markedsdag i skolegården på Sevel Skole. På markedet havde nogle af skolens elever indrettet boder, hvor man kunne købe legetøj, spil, film, bøger m.m. Der var også salg af kaffe, rundstykker, sandwich m.v., og man kunne muntre sig i ”Det muntre køkken” eller tage en omgang ”Kondibingo”. Vejret var perfekt, så det blev tre gode – og godt besøgte – timer i skolegården. I bestyrelsen er der stemning for at holde marked næste år også og måske udvide arrangementet!
I øvrigt arbejder støtteforeningen fortsat på at skaffe penge til indkøb af tablet-computere til en eller flere af skolens klasser. Blandt andet forsøger vi at ansøge forskellige fonde om støtte til købet, hvilket dog ikke har givet noget resultat endnu. Vi har dog nogle penge i kassen, som kan bruges til indkøbet.

Fremtiden

Som nævnt, arbejder bestyrelsen stadig på at skaffe penge til tablet-computere. Desuden har vi lovet at yde økonomisk støtte til skolens musical i uge 10 næste år, hvor musikeren Hans Holm skal instruere et stykke, som han og hans kone Kis har skrevet. For at kunne støtte disse ting er støtteforeningen helt afhængig af sine medlemmer! Medlemskontingentet og forårets jernindsamling har hidtil væres foreningens største indtægtskilder, så vi opfordre til, at man husker at forny sit med-lemskab for 2013. (Gerne snarest)!

Åbent hus og muleposer

Medlemskabet kan fornys allerede ved denne juls Åbent Hus på skolen tirsdag den 11. december kl. 18.30-20.30. Ved dette arrangement kan der desuden købes mule-poser med støtteforeningens logo!
Man kan naturligvis også forny sit medlemskab ved at indbetale på vores konto: 9307 – 2720700355. Bemærk: nyt kontonr.! (Husstand: 100 kr. Virksomhed: 300 kr. Virksomhed med logo på hjemmesiden: 500 kr.)

Kommende arrangementer

Generalforsamling: tirsdag den 5. februar 2013 kl. 19.30 på skolen. Jernindsamling: fredag-lørdag den 19-20. april 2013.

Tak for god opbakning til skolen fra foreningens medlemmer i 2012! Glædelig jul!
Sevel Skoles Støtteforening – www.støtskolen.dk


Design by Futtrups