Sponsor:
Forside > Nyhedsbreve > December 2011

December 2011

Det har vi støttet!

Mens støtteforeningens arbejde i foråret mest handlede om at tegne medlemskaber og samle penge ind, så er efteråret mere blevet brugt til at give penge ud! Vi har således støttet:
  • Udgifter til rejse og ophold (ikke løn!) for de lærere, som var med 6. og 7. klasse på tur til Bornholm.
  • Et måltid mad til 5. klasse på deres rejse til København, hvor de deltog i ”Hi-storiedysten”. (Og fik en 2. plads – tillykke med det)!
  • Etablering af forbindelse mellem to klasseværelser (dør + omlægning af gulv) – et ønske fra skolen, fordi det letter samlæsningen af to klasser.
Desuden...
... har vi skaffet refleksveste til alle skolebørnene fra TrygFonden.
... markeret den internationale Lærerens Dag, den 5. oktober – med æbler (og kagemand!) til lærerne. (Se skolens fotoalbum på www.sevel-skole.dk) Men vi kan ikke blive ved med at give penge ud, hvis ikke vi også får penge ind! Det gør vi dels ved at modtage medlemskontingent, dels ved at gennemføre forskellige projekter:

Kontingent og lotteri

Det er snart tid til at indbetale medlemskontingent for 2012. Onsdag den 7. decem-ber er der åbent hus på skolen, og ved den lejlighed vil støtteforeningen have en stand i aulaen, hvor der vil være mulighed for at indbetale kontingent for det kom-mende år – eller tegne sig som medlem, hvis man ikke allerede er det!
Der vil også være mulighed for at købe lotterilodder – til små penge, men med gode chancer for (kontant) gevinst! (Og forhåbentlig et pænt overskud til foreningen)!

Skolestruktur

Holstebro Kommune har sendt et skolestrukturforslag i høring, hvorefter kommu-nens 7.-klasser skal samles på overbygningsskolerne. Sevel Skoles Støtteforening mener, at det vil være et meget stort tab for grundskolerne at miste 7. klasse. Vi mener også, at børnene er bedst tjent med at få 7. klasse på den lokale skole, inden de sendes ud i ungdomsmiljøet på en overbygningsskole.
Støtteforeningen arbejder for tiden med læserbrev og høringssvar i forbindelse med debatten om 7. klasses placering. Og vi opfordrer foreningens medlemmer til også at blande sig i debatten!

Fremtiden – lidt til kalenderen

Ifølge vedtægterne for støtteforeningen skal der afholdes ordinær generalforsam-ling i foreningen inden udgangen af februar. Derfor vil generalforsamlingen blive afholdt tirsdag den 28. februar kl. 19.00 på skolen. Sidste års mest indbringende aktivitet for støtteforeningen var forårets jernindsam-ling. Derfor gentager vi succesen og indsamler gammelt jern og aluminium fredag den 13. og lørdag den 14. april.

Og så...

... vil vi i øvrigt sige tak for god opbakning til skolen fra foreningens medlemmer!
Og ønske jer alle en glædelig jul

Med venlig hilsen
Sevel Skoles Støtteforening – www.støtskolen.dk


Design by Futtrups