Sponsor:
Forside > Nyhedsbreve > August 2012

August 2012

Så er det nye skoleår på Sevel Skole kommet godt i gang efter sommerferien – og det samme er arbejdet i Sevel Skoles Støtteforening! Dette nyhedsbrev handler særligt om tre større projekter, som støtteforeningen arbejder med for tiden.

Til et af disse projekter beder vi medlemmerne om praktisk hjælp – til de to andre om ekstra økonomisk hjælp!

Markedsdag – lørdag den 1. september kl. 10 – 13

Lørdag den 1. september arrangerer støtteforeningen marked på Sevel Skole – i skolegården, hvis vejret tillader det. På markedet sælges legetøj, spil, film, bøger, blade, tegneserier mv. En bod (= et skolebord), hvorfra man kan sælge, koster 50 kr. Alle kan være med, både børn og voksne, men alt, hvad der sælges, skal være for børn! Ønsker man en bod på markedet, skal man henvende sig til Mads Jensen, tlf.: 9744 8088 eller jensen.sevel@mail.dk .
På markedsdagen arrangerer støtteforeningen også ”Kondibingo”, ”Det muntre køkken” samt salg af lotterilodder. Støtteforeningen står desuden for salg af kaffe, rundstykker (sponsoreret af Sevel Bageri), sandwichs og is.   Se Opslag

– Praktisk hjælp

Der er naturligvis en del praktiske arbejdsopgaver forbundet med afholdelsen af markedsdagen! Til disse opgaver vil støtteforeningen gerne have medlemmernes hjælp! Så hvis du kan afse 3-4 timer om formiddagen den 1. september til hjælp for støtteforeningen, så kontakt Erik Bjørn, tlf.: 9744 8059 eller e-mail: erbj@km.dk. Vi håber, at mange vil være med til at slutte op om arrangementet og gøre markedsdagen festlig!

Computere

Sevel Skole er så heldig at være blandt den tredjedel af Holstebro Kommunes skoler, som får installeret smartboards i alle klasseværelser i løbet af dette efterår. For at kunne udnytte de mange muligheder, som disse ”elektroniske tavler” giver, har skolen et ønske om at uddele tablet-computere til en (gerne to eller flere!) af skolens klasser. Det koster imidlertid en del, og skolen har derfor spurgt støtteforeningen om hjælp til indkøb af tablets. Støtteforeningen arbejder for tiden på at skaffe midler til indkøbet, så Sevel Skole kan blive bragt helt i front på IT-området.

Musical med Hans Holm

I uge 10 i marts måned næste år får skolen besøg af musikeren Hans Holm, som i løbet af en emneuge skal arrangere musical med alle skolens elever. Hans Holm har i årenes løb skrevet og instrueret mange musicals for børn rundt omkring i landet, men han har en særlig tilknyt-ning til Sevel Skole – han har nemlig selv (for længe siden) været elev her! Sevel Skole har for år tilbage flere gange lavet musical med Hans Holm, og det har hver gang været en stor og god oplevelse både for de elever, lærere og frivillige, som har været med, og for de mange tilskuere, som har set forestillingen.
Støtteforeningen har påtaget sig at betale Hans Holms honorar, så elever, lærer, forældre, bedsteforældre, ja, hele lokalsamfundet, endnu engang kan få en god musicaloplevelse!

– Økonomisk hjælp

Såvel indkøb af tablet-computere som udgiften til forårets musical vil trække hårdt på støtte-foreningens midler – og overstiger tilsammen, hvad vi for nuværende har økonomi til. Støtte-foreningen vil derfor være glad for et ekstra tilskud! Et eventuelt beløb kan indsættes på vores konto:
Reg.nr.: 9307, kontonr.:  0000700355 – skriv gerne hhv. ”tablets” eller ”musical”.

Siden sidst

Siden sidste nyhedsbrev har støtteforeningen afholdt jernindsamling. Det skete den 13.-14. april på pladsen foran Kernehuset. I forbindelse med jernindsamlingen blev der også solgt blomster og læggekartofler. (Kartoflerne var sponsoreret af Sevel Kartoffelcentral, Steffen Vestergaard og Niels Mikkelsen – Tak for det)! Indsamling og salg indbragte tilsammen ca. 10.000 kr. Der vil også blive arrangeret jernindsamling næste forår!
Støtteforeningen har også i foråret husstandsomdelt foldere med information om foreningens arbejde samt en opfordring til at tegne medlemsskab!

Afslutning

Slutteligt kan nævnes, at vi nu er oppe på et sted mellem, 110 og 120 medlemmer, heraf flere virksomheder, hvis logo kan ses på vores hjemmeside, (som i øvrigt altid er et besøg værd): www.støtskolen.dk

Med venlig hilsen
Sevel Skoles StøtteforeningDesign by Futtrups