Sponsor:
Forside > Nyhedsbreve > August 2011

August 2011

Første skoledag!

Sommerferien er slut, og Sevel Skoles elever og lærere er i skrivende stund i gang med det nye skoleårs første dag. De og alle vi andre kan glæde os over, at faren for, at dette skoleår skulle blive Sevel Skoles sidste, tilsyneladende er drevet over.
Glæden er dog en noget blandet fornøjelse! Der bliver lukket skoler omkring os, og det er sørgeligt! Det er det for dem, lukningerne rammer, og der er det for os andre. Hver gang en lille skole lukker, er det et tilbageslag for de små lokalsamfund.

Siden sidst

Sevel Skoles Støtteforening har eksisteret et halvt år. I den tid har vi tegnet medlem-skaber, hjulpet skolen med praktiske opgaver og gennemført projekter for at samle penge ind til foreningen. Vi har nu 80 medlemmer, hvoraf de fleste er husstande.
Siden sidste nyhedsbrev har støtteforeningen medvirket ved Odin-teaterets arran-gement i Sevel fredag den 10. juni, hvor teateret besøgte skolen og optrådte i byen. Støtteforeningen var vært ved bespisningen af 40-50 sultne skuespillere og solgte mad og drikke til tilskuerne. Der blev langet rigtig mange grillpølser, frikadeller, piz-zasnegle m.m. over disken!  Tak til dem, der hjalp til den dag! Man kan se flotte bil-leder fra dagen på støtteforeningens hjemmeside.
I forbindelse med skoledebatten i maj-juni var det godt at læse de mange engagere-de læserbreve fra folk med tilknytning til Sevel Skole. Også støtteforeningen blande-de sig i debatten. Opmuntrende at mærke en stærk lokal opbakning til Sevel Skole!

Fremtiden

Ferien er også slut for støtteforeningen, og vi skal i gang med nye initiativer til støtte for Sevel Skole. Vi vil gerne tegne endnu flere medlemskaber, og til det vil vi bede om medlemmernes hjælp. Derfor: Giv gerne naboer, bedsteforældre, onkler, tanter osv. en solid opfordring til at melde sig ind! (Se støtteforeningens hjemmeside).
Det ligger fast, at forårets jernindsamling skal gentages. Jernindsamlingen har ube-tinget været støtteforeningens største økonomiske succes! Der bliver altså en ny indsamling af jern og aluminium næste forår. I kan godt begynde at samle sammen!
Og så ser vi naturligvis frem til at bruge nogle af de penge, vi har samlet ind til gavn for skolen – efter ansøgning fra lærere, skolebestyrelse eller elevråd.

Med venlig hilsen
Sevel Skoles Støtteforening – www.støtskolen.dk


Design by Futtrups