Sponsor:
Forside > Nyhedsbreve > April 2012

April 2012

Nyhedsbrev, april 2012

Generalforsamling

Tirsdag den 28. februar afholdt støtteforeningen sin første ordinære generalforsamling. Fremmødet var pænt, o. 20 deltagere, og der var i løbet af aftenen en god og engageret debat om foreningens arbejde. Meget blev drøftet, og bestyrelsen fik nye ideer at arbejde med.

To medlemmer af bestyrelsen var på valg, Søren Futtrup og Esben K. Olesen. Esben, som har gjort et stort og godt arbejde som kasserer i foreningens første år, ønskede ikke at genopstille. Søren blev genvalgt, og Esben blev afløst af Nina Nordby.

Bestyrelsen består nu af:

  • Erik Bjørn, formand
  • Nina Nordby, kasserer
  • Lise Fenger Elkjær, sekretær
  • Søren Futtrup, webmaster
  • Mads Jensen

Referat fra generalforsamlingen samt regnskab for 2011 kan ses på støtteforeningens hjemmeside under ”Referater”.

Medlemssituationen

Foreningen har knap 100 medlemmer og er i gang med at forny medlemskaberne. De fleste har indbetalt kontingent for 2012, men hvis du endnu mangler at indbetale, kan det ske enten ved at…
… benytte følgende betalings-ID: +73<                      + 80670362 >
eller
overføre til: reg.nr.: 9307, kontonr.:  0000700355
(Person: 50 kr. Husstand: 100 kr. Virksomhed: 300 kr. Virksomhed med logo på hjemmesiden: 500 kr. Man må meget gerne støtte med større beløb)!

Jernindsamling, læggekartofler, frø og blomster

Sidste års mest indbringende arrangement for støtteforeningen var jernindsamlingen i foråret. Derfor gentager vi succesen i år! Fredag den 13. og lørdag den 14. april er der indsamling af jern, aluminium, zink mv. på p-pladsen foran Kernehuset. Åbningstider er: fredag kl. 17.00 – 20.00 og lørdag kl. 10.00 – 16.00. Har man brug for hjælp til afhentning, kan man kontakte Søren Futtrup på tlf. 2032 6115.
Sammen med jernindsamlingen sælges der læggekartofler (2,5 kg / 10,- kr.), div. grønsags- og blomsterfrø (5,- og 10,- kr. pr. pose) samt sommerblomster.
Så kom, aflever og køb! Og giv støtteforeningen en god indtægt til gavn for lærere og elever på Sevel Skole!
Med venlig hilsen
Sevel Skoles Støtteforening – www.støtskolen.dk


Design by Futtrups